Slider

Đặc biệt nổi tiếng

Chè ba màu

#1 - Chè 3 Màu Đậu

$3.50

#4 - Sương Sa Hột Lựu

$3.50

#2 - Tapioca - Chè 3 Màu Dai

$3.50

#5 - Grass Jelly - Chè Sương Sáo

$3.50

#3 - Bánh Lọt Lá Dứa

$3.50

#6 - Đậu Xanh Lá Dứa

$3.50